Binlerce çalışanı ilgilendiriyor

Yaşam

32 kez okundu.

Yürürlüğe girmesi ile binlerce kişi sevinç yaşadı.

Bakanlar Kurulunun "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, KİT'ler ve bağlı ortaklarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılan ve 4 Aralık 2017 itibarıyla en az iki yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve ortaklıklarda çalışmış ve çalışmaya devam edenler, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde işçi statüsünde istihdam edilebilecek.

İki yıllık sürenin hesaplanmasında, yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler dahil edilmeyecek.Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar bu kararın yürürlüğe girmesinden itibaren aynı yıl içinde yazılı, sözlü ve ya uygulamalı sınav yapacak. Bu kapsamda yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslarla gerekli nitelikleri tespit etmeye yönetim kurulları yetkili olacak.

Bu kapsamda yapılan yerleştirmeler, hizmet türü, unvanı gibi bilgileri içerecek şekilde 15 gün içinde Hazine Müsteşarlığına bildirilecek. Yerleştirmelerden kaynaklı hizmet alımı tutarında eksilme oluşması halinde, bu tutar, yılı Genel Yatırım Finansman Programı Hakkında Karar uyarınca belirlenen ihale yoluyla hizmet alım tavanından düşülecek.

Öte yandan, kişilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23'üncü maddesi esas alınacak.Yapılacak atamalar, kuruluşların talepleri doğrultusunda her bir KİT ve bağlı ortaklığı için Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek sayıyı aşamayacak.

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 106 bin 524 kişi çalışıyor.Hazine Müsteşarlığı, yılın ilk çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam verilerini açıkladı.Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda 106 bin 524 kişi çalışıyor. Bunların 98 bin 442'si Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 8 bin 82'si ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.Çalışanların 3 bin 976'sı memur, 44 bin 770'i sözleşmeli, 45 bin 504'ü kapsam içi işçi, 4 bin 437'si kapsam dışı işçi, 7 bin 837'si ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

KİT, Kamu İktisadi Teşebbüsü'nün kısaltılmışıdır. Kamu İktisadi Teşebbüsü, ülkeye göre değişmekte olan bir kavramdır ve genel olarak kamusal kaynakları kullanmak yoluyla ekonomik alanda faaliyet gösteren devlet kuruluşlarına verilen isimdir.Uluslararası literatürde devlet şirketi olarak geçen bu kavram, sahibi olan hükûmet adına ticari faaliyetlerini üstlenen bir tüzel kişiliği ifade eder. Şirketlerin hukuki durumu hükümetin bir parçası olma veya devletin düzenli bir hissedarı olduğu anonim şirketler arasında değişmektedir.Devlete ait şirketler, genellikle demiryolları ve telekomünikasyon, stratejik mal ve hizmetler (posta, silahlar), doğal kaynaklar ve enerji, politik olarak hassas iş, yayın, alkol ve tütün ürünleri ve sağlık ürünleri gibi doğal tekeller ve altyapı alanında yaygındır.

Yorum Yaz